Bồi thường, hỗ trợ khi bị thu hồi nhà ở thuộc sở hữu của Nhà nước

0 8

Bồi thường, hỗ trợ khi bị thu hồi nhà ở thuộc sở hữu của Nhà nước

Bồi thường, hỗ trợ khi bị thu hồi nhà ở thuộc sở hữu của Nhà nước: Gia đình tôi thuê nhà của Nhà nước. Gia đình tôi cũng đã sửa chữa tổng cộng 4 lần với chi phí tổng cộng là 270 triệu đồng. Giờ thì khu nhà chúng tôi thuê đã có quyết định phá dỡ, giải phóng mặt bằng cho việc làm đường. Cho tôi hỏi việc bồi thường sẽ được thực hiện như thế nào?

Tư vấn pháp luật đất đai

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấn. Về vấn đề: Bồi thường, hỗ trợ khi bị thu hồi nhà ở thuộc sở hữu của Nhà nước; chúng tôi xin tư vấn như sau:

Căn cứ Điều 14 Nghị định 47/2014/NĐ-CP quy định:

Điều 14. Bồi thường nhà, công trình đối với người đang sử dụng nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước

1. Người đang sử dụng nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước (nhà thuê hoặc nhà do tổ chức tự quản) nằm trong phạm vi thu hồi đất phải phá dỡ, thì người đang thuê nhà không được bồi thường đối với diện tích nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước và diện tích cơi nới trái phép, nhưng được bồi thường chi phí tự cải tạo, sửa chữa, nâng cấp; mức bồi thường do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định.

2. Người đang sử dụng nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước bị phá dỡ được thuê nhà ở tại nơi tái định cư; giá thuê nhà là giá thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước; nhà thuê tại nơi tái định cư được Nhà nước bán cho người đang thuê theo quy định của Chính phủ về bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê; trường hợp đặc biệt không có nhà tái định cư để bố trí thì được hỗ trợ bằng tiền để tự lo chỗ ở mới; mức hỗ trợ bằng 60% giá trị đất và 60% giá trị nhà đang thuê.

Theo quy định trên, người đang sử dụng nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước (nhà thuê hoặc nhà do tổ chức tự quản) nằm trong phạm vi thu hồi đất phải phá dỡ, thì người đang thuê nhà không được bồi thường đối với diện tích nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước và diện tích cơi nới trái phép, nhưng được bồi thường chi phí tự cải tạo, sửa chữa, nâng cấp; mức bồi thường do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định.

Như vậy với trường hợp của bạn, thì khi bạn thuê nhà ở thuộc sở hữu của Nhà nước thì khi thu hồi bạn sẽ không được bồi thường đối với diện tích nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước và diện tích cơi nới trái phép, nhưng được bồi thường chi phí tự cải tạo, sửa chữa, nâng cấp; mức bồi thường do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định.

Bên cạnh đó, gia đình bạn sẽ được thuê nhà ở tại nơi tái định cư; giá thuê nhà là giá thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước; nhà thuê tại nơi tái định cư được Nhà nước bán cho người đang thuê theo quy định của Chính phủ về bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê; trường hợp đặc biệt không có nhà tái định cư để bố trí thì gia đình bạn sẽ được hỗ trợ bằng tiền để tự lo chỗ ở mới; mức hỗ trợ bằng 60% giá trị đất và 60% giá trị nhà đang thuê.