Bồi thường khi thu hồi đất ở có nguy cơ sụt lún đe dọa tính mạng con người

0 8

Bồi thường khi thu hồi đất ở có nguy cơ sụt lún đe dọa tính mạng con người

Bồi thường khi thu hồi đất ở có nguy cơ sụt lún đe dọa tính mạng con người: Tôi có một thửa đất ở đã được cấp Giấy chứng nhận sử dụng từ 2000 đến nay. Do nền địa chất yếu nên diện tích đất này của gia đình tôi có hiện tượng sụt lún nghiêm trọng. Cán bộ đã đến điều tra, xác định mức độ sụt lún của đất. Tôi nghe được thông tin là mảnh đất này sẽ bị thu hồi. Vậy trong trường hợp này, gia đình tôi sẽ được bồi thường như thế nào?

Tư vấn pháp luật đất đai

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấn. Về vấn đề: Bồi thường khi thu hồi đất ở có nguy cơ sụt lún đe dọa tính mạng con người, tổng đài xin tư vấn như sau:

Căn cứ Khoản 1 Điều 16 Nghị định 47/2014/NĐ-CP quy định:

Điều 16. Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các trường hợp thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người

1. Việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với trường hợp thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người quy định tại Khoản 3 Điều 87 của Luật Đất đai được thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 79 của Luật Đất đai, Điều 6 và Điều 22 của Nghị định này.

Đối chiếu với quy định trên, mảnh đất bạn đang sử dụng có nguy cơ sạt lở, sụt lún đe dọa tính mạng con người thì Nhà nước sẽ thu hồi quyền sử dụng đất và bồi thường về đất cũng như hỗ trợ tái định cư cho gia đình bạn. Cụ thể như sau:

  • Bồi thường về đất

–  Trường hợp thu hồi hết đất ở hoặc phần diện tích đất ở còn lại sau thu hồi không đủ điều kiện để ở theo quy định của UBND tỉnh mà hộ gia đình, cá nhân không còn đất ở, nhà ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất ở thu hồi thì được bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở tái định cư;

–  Trường hợp thu hồi hết đất ở hoặc phần diện tích đất ở còn lại sau thu hồi không đủ điều kiện để ở theo quy định của UBND tỉnh mà hộ gia đình, cá nhân còn đất ở, nhà ở khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất ở thu hồi thì được bồi thường bằng tiền. Đối với địa phương có điều kiện về quỹ đất ở thì được xem xét để bồi thường bằng đất ở.

– Hộ gia đình, cá nhân không có nhu cầu bồi thường bằng đất ở hoặc bằng nhà ở tái định cư thì được Nhà nước bồi thường bằng tiền.

  • Hỗ trợ tái định cư

– Hộ gia đình, cá nhân nhận đất ở, nhà ở tái định cư mà số tiền được bồi thường về đất nhỏ hơn giá trị một suất tái định cư tối thiểu thì được hỗ trợ khoản chênh lệch giữa giá trị suất tái định cư tối thiểu và số tiền được bồi thường về đất

– Trường hợp hộ gia đình, cá nhân tự lo chỗ ở thì ngoài việc được bồi thường về đất còn được nhận khoản tiền hỗ trợ tái định cư. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ quy mô diện tích đất ở thu hồi, số nhân khẩu của hộ gia đình và điều kiện cụ thể tại địa phương quy định mức hỗ trợ cho phù hợp.