Bồi thường về đất đối với những người đang đồng quyền sử dụng đất.

0 8

Bồi thường về đất đối với những người đang đồng quyền sử dụng đất.

Bồi thường về đất đối với những người đang đồng quyền sử dụng đất: Tôi và 2 người bạn có cùng góp tiền mua một mảnh đất và cùng đứng tên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên khi mua và khi làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đều không có thỏa thuận về  phần quyền sở hữu của mỗi người. Nay mảnh đất này bị thu hồi thì tiền bồi thường sẽ được giải quyết như thế nào?

Tư vấn pháp luật đất đai:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Tổng đài tư vấn. Về vấn đề: Phân chia tiền bồi thường đối với đất sở hữu chung hợp nhất; chúng tôi xin tư vấn như sau:

Căn cứ Điều 15 Nghị định 47/2014/NĐ-CP quy định:

Điều 15. Bồi thường về đất đối với những người đang đồng quyền sử dụng đất

1. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất chung có đồng quyền sử dụng đất, khi Nhà nước thu hồi đất được bồi thường theo diện tích đất thuộc quyền sử dụng; nếu không có giấy tờ xác định diện tích đất thuộc quyền sử dụng riêng của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thì bồi thường chung cho các đối tượng có đồng quyền sử dụng đất.

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hướng dẫn việc phân chia tiền bồi thường về đất cho các đối tượng đồng quyền sử dụng quy định tại Khoản 1 Điều này.

Đối chiếu với quy định trên, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất chung có đồng quyền sử dụng đất, khi Nhà nước thu hồi đất được bồi thường theo diện tích đất thuộc quyền sử dụng; nếu không có giấy tờ xác định diện tích đất thuộc quyền sử dụng riêng của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thì bồi thường chung cho các đối tượng có đồng quyền sử dụng đất.

Theo thông tin bạn cung cấp, bạn và các đồng chủ sở hữu không có giấy tờ xác định phần diện tích thuộc sở hữu riêng của từng người nên khi bị Nhà nước thu hồi đất sẽ được bồi thường chung cho các đối tượng có đồng quyền sử dụng đất.