Bồi thường về đất khi thu hồi đất có nhiều thế hệ cùng sinh sống trong hộ gia đình

0 5

Bồi thường về đất khi thu hồi đất có nhiều thế hệ cùng sinh sống trong hộ gia đình: Nhà tôi bị thu hồi 60m2 đất phục vụ cho việc làm đường. Nhà nước có chính sách tái định cư cho những người bị thu hồi đất ở khu vực nhà tôi. Nhà tôi có 3 sổ hộ khẩu sống cùng trên diện tích đất này, gồm hộ khẩu bố mẹ tôi, hộ khẩu gia đình anh trai cả, hộ khẩu gia đình anh trai thứ. Tôi 26 tuổi và cũng chuẩn bị lập gia đình nhưng hiện tại vẫn đang cùng sổ hộ khẩu với bố mẹ tôi. Vậy cho tôi hỏi, khi bố trí tái định cư, các anh chị tôi có quyền ưu tiên mua nhà tái định cư giống như bố mẹ tôi không?

Tư vấn pháp luật đất đai:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấn. Về vấn đề: Bồi thường về đất khi thu hồi đất có nhiều thế hệ cùng sinh sống trong hộ gia đình; chúng tôi xin tư vấn như sau:

Căn cứ khoản 2 Điều 6 Nghị định 47/2017/NĐ-CP quy định:

Điều 6. Bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất ở

Việc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất ở quy định tại Điều 79 của Luật Đất đai được thực hiện theo quy định sau đây:

2. Trường hợp trong hộ gia đình quy định tại Khoản 1 Điều này mà trong hộ có nhiều thế hệ, nhiều cặp vợ chồng cùng chung sống trên một thửa đất ở thu hồi nếu đủ điều kiện để tách thành từng hộ gia đình riêng theo quy định của pháp luật về cư trú hoặc có nhiều hộ gia đình có chung quyền sử dụng một (01) thửa đất ở thu hồi thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào quỹ đất ở, nhà ở tái định cư và tình thực tế tại địa phương quyết định mức đất ở, nhà ở tái định cư cho từng hộ gia đình.”

Đối chiếu với quy định trên, trường hợp có nhiều hộ gia đình có chung quyền sử dụng một (01) thửa đất ở thu hồi thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào quỹ đất ở, nhà ở tái định cư và tình thực tế tại địa phương quyết định mức đất ở, nhà ở tái định cư cho từng hộ gia đình.

Theo thông tin bạn cung cấp, trên thửa đất bị thu hồi hiện đang có 3 hộ gia đình cùng chung sống trên một thửa đất. Vì vậy, đối với trường hợp của  bạn, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào quỹ đất ở, nhà ở tái định cư và tình thực tế tại địa phương quyết định mức đất ở, nhà ở tái định cư cho từng hộ gia đình.

Trên đây là toàn bộ phần tư vấn của chúng tôi về vấn đề: Bồi thường đất tái định cư khi ba thế hệ cùng sinh sống trên một căn nhà.