Bồi thường về di chuyển mồ mả tại thành phố Hồ Chí Minh

0 3

Bồi thường về di chuyển mồ mả tại thành phố Hồ Chí Minh: Gia đình tôi ở thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay, chúng tôi nhận quyết định phải di dời mồ mả để thu hồi đất quy hoạch làm khu công nghiệp. Trong khu đất này nhà tôi có tổng cộng 4 ngôi mộ của ông bà nội tôi, ông chú tôi và ông bác tôi. Vậy cho tôi hỏi, trường hợp này, nhà tôi sẽ được bồi thường như thế nào?

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấn. Về vấn đề: Bồi thường về di chuyển mồ mả tại thành phố Hồ Chí Minh; chúng tôi xin tư vấn như sau:

Căn cứ Điều 18 Nghị định 47/2014/NĐ-CP quy định:

Điều 18. Bồi thường về di chuyển mồ mả

Đối với việc di chuyển mồ mả không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 8 của Nghị định này thì người có mồ mả phải di chuyển được bố trí đất và được bồi thường chi phí đào, bốc, di chuyển, xây dựng mới và các chi phí hợp lý khác có liên quan trực tiếp. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định mức bồi thường cụ thể cho phù hợp với tập quán và thực tế tại địa phương.”

Căn cứ Quyết định 28/2018/QĐ-UBND ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh quy định:

“Điều 24. Bồi thường về di chuyển mồ m(Thực hiện theo Điều 18 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP)

1. Ủy ban nhân dân quận – huyện căn cứ vào quy hoạch tại địa phương đbố trí địa điểm an táng theo quy định. Thân nhân của người có mộ phải di dời (sau đây gọi tt là thân nhân người có mộ) di chuyển mồ mả vkhu đất do Nhà nước bố trí còn được bồi thường, hỗ trợ chi phí đào, bốc, di chuyển, xây dựng mới và các chi phí hợp lý khác có liên quan trực tiếp theo quy định sau:

a) Chi phí đào, bốc, di chuyển mồ m:

– Mộ đất: 5.000.000 đồng/mộ;

– Mộ xây thường, đá ong: 6.000.000 đồng/mộ;

– Mộ xây bán kiên cố: 8.000.000 đồng/mộ;

– Mộ xây kiên cố: 10.000.000 đồng/mộ;

– Mộ cốt cải táng: 4.000.000 đồng/mộ;

– Đối với mộ đặc biệt kiên cố hoặc có kiến trúc phức tạp và trường hợp có xây mộ nhưng chưa sử dụng an táng thì Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án đề xuất trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận – huyện xem xét, quyết định mức bồi thường, hỗ trợ di dời hợp lý cho từng trường hợp.

b) Chi phí cải táng: 3.000.000 đồng/thi hài, đối với hài cốt cải táng thì được hỗ trợ với mức bằng 50% của trường hợp cải táng thi hài.

2. Trường hợp không có quđất để an táng hoặc gia đình tự lo đất di chuyển mồ mả thì ngoài phần bồi thường, hỗ trợ các chi phí theo Điểm a, b Khoản 1 Điều này còn được bồi thường, hỗ trợ về đất (theo diện tích thực tế nhưng không vượt quá 4m2/mộ) như sau:

a) Đối với phần đất mộ nằm trong khuôn viên nhà ở thì được tính hỗ trợ bằng 60% đơn giá đất ở để tính bồi thường;

b) Đối với mộ chôn trên các loại đất khác thì hỗ trợ bằng 30% đơn giá đất ở vị trí liền kề để tính bồi thường;

c) Đối với mộ không được bồi thường, hỗ trợ về đất thì được hỗ trợ 10.000.000 đồng/mộ;

d) Trường hợp mộ được chôn trên đất do hộ gia đình, cá nhân, tổ chức khác đang quản lý thì việc phân chia số tiền bồi thường về đất theo Điểm a, b, c trên do thân nhân người có mộ và hộ gia đình, cá nhân, tổ chức đang quản lý phần diện tích này tự thỏa thuận.

Đối chiếu với quy định trên, khi Nhà nước thu hồi đất mà thân nhân người có mộ phải di dời thì được Ủy ban nhân dân cấp huyện bố trí đất và được bồi thường chi phí đào, bốc, di chuyển, xây dựng mới và các chi phí hợp lý khác có liên quan trực tiếp. Trường hợp không có quđất để an táng hoặc gia đình tự lo đất di chuyển mồ mả thì ngoài phần bồi thường, hỗ trợ các chi phí đào, bốc, di chuyển, xây dựng mới và các chi phí hợp lý khác có liên quan trực tiếp thì thân nhân người có mộ phải di dời còn được bồi thường, hỗ trợ về đất.

Do thông tin bạn cung cấp không đầy đủ nên chúng tôi không thể tư vấn cụ thể mức bồi thường cho bạn. Bạn có thể tham khảo quy định nêu trên để xác định mức  bồi thường, hỗ trợ của gia đình mình.