Cách tính mức hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định hiện hành

0 200

Cách tính mức hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định hiện hành

Tôi ký hợp đồng lao động có thời hạn 2 năm với mức lương như sau: từ ngày 01/9/2017 đến ngày 31/8/2018 là 5.060.000 đồng/tháng, từ ngày 01/09/2018 đến 31/8/2019 là 7.000.000 đồng/tháng. Tuy nhiên, từ ngày 12/2/2019 đến ngày 11/8/2019, tôi nghỉ hưởng chế độ thai sản. Sau đó, do điều kiện hoàn cảnh gia đình khó khăn nên tôi không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động vì vậy tôi đã làm đơn báo trước cho công ty vào đầu tháng 9 và sẽ có quyết định nghỉ việc vào tháng 10/2019. Tổng đài vui lòng chỉ giùm tôi cách tính mức hưởng trợ cấp thất nghiệp với! Tôi cám ơn nhiều!

Tư vấn Bảo hiểm thất nghiệp:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Tổng đài tư vấn. Về cách tính mức hưởng trợ cấp thất nghiệp; chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

Thứ nhất, về thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp 

Căn cứ theo khoản 2 Điều 50 Luật việc làm 2013 quy định như sau:

Điều 50. Mức, thời gian, thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp

2. Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp, cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng 03 tháng trợ cấp thất nghiệp, sau đó, cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 01 tháng trợ cấp thất nghiệp nhưng tối đa không quá 12 tháng“.

Dẫn chiếu đến trường hợp của bạn, bạn làm ở công ty từ tháng 01/9/2017 đến hết tháng 9/2019. Trong đó, bạn có nghỉ hưởng thai sản từ ngày 12/2/2019 đến ngày 11/8/2019. Căn cứ Khoản 6 Điều 42 Quyết định 595/QĐ-BHXH thì thời gian nghỉ việc hưởng chế độ  thai từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng không được tính là thời gian đóng BHTN. Do đó, thời gian tham gia bảo hiểm thất nghiệp của bạn là 19 tháng.

Như vậy, thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp của bạn là 3 tháng trợ cấp thất nghiệp

Thứ hai, về cách tính mức hưởng trợ cấp thất nghiệp mỗi tháng

Căn cứ theo khoản 1 Điều 50 Luật việc làm 2013 như sau:

1. Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp nhưng tối đa không quá 05 lần mức lương cơ sở đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định hoặc không quá 05 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật lao động đối với người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định tại thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc”.

Theo đó, mức hưởng hàng tháng = 60% x Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp.

Theo thông tin bạn cung cấp, bình quân tiền lương 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp của bạn là 7.000.000 đồng nên mức hưởng hàng tháng được xác định = 7.000.000 x 60% = 4.200.000 đồng