Chuyển nhượng quyền sử dụng đất trước 2008 có được cấp Giấy chứng nhận

0 5

Chuyển nhượng quyền sử dụng đất trước 2008 có được cấp Giấy chứng nhận

Chuyển nhượng quyền sử dụng đất trước 2008 có được cấp Giấy chứng nhận: Gia đình tôi có mua một miếng đất chưa được cấp Giấy chứng nhận bằng giấy tay năm 2004 và đã tự xây dựng nhà ở trong nhiều năm nay. Tôi nghe nói, nếu mua đất không hợp pháp trước năm 2008 thì việc làm sổ đỏ sẽ không gặp khó khăn gì. Xin hỏi, không biết đúng, sai thế nào?Chuyển nhượng quyền sử dụng đất trước 2008Tư vấn pháp luật đất đai

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấnVề vấn đề: Chuyển nhượng quyền sử dụng đất trước 2008 có được cấp Giấy chứng nhận, Tổng đài xin tư vấn như sau:

Căn cứ khoản 1 Điều 82 Nghị định 43/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổi sung bởi Nghị định 01/2017/NĐ-CP quy định:

Điều 82. Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định

1. Các trường hợp đang sử dụng đất sau đây mà chưa được cấp Giấy chứng nhận và không thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này thì người đang sử dụng đất thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu theo quy định của Luật đất đai và quy định tại Nghị định này mà không phải làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất; cơ quan tiếp nhận hồ sơ không được yêu cầu người nhận chuyển quyền sử dụng đất nộp hợp đồng, văn bản chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật:

a) Sử dụng đất do nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 01 năm 2008;

b) Sử dụng đất do nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất từ ngày 01 tháng 01 năm 2008 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà có giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 100 của Luật đất đai và Điều 18 của Nghị định này;

c) Sử dụng đất do nhận thừa kế quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014.

Chuyển nhượng quyền sử dụng đất trước 2008

Tổng đài tư vấn đất đai trực tuyến 24/7: 1900 6172

Theo quy định trên, trường hợp người sử dụng đất sử dụng đất do chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trước ngày 01/01/2008 thì sẽ được cấp Giấy chứng nhận cơ quan tiếp nhận hồ sơ không được yêu cầu người nhận chuyển quyền sử dụng đất nộp hợp đồng, văn bản chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Như vậy, đối với trường hợp của bạn, tuy hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất không được công chứng, chứng thực nhưng được ký kết vào 2004 nên vẫn được cấp Giấy chứng nhận.

Trên đây là toàn bộ phần tư vấn của chúng tôi về vấn đề: Mất bao lâu thì được cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị mất. Ngoài ra bạn có thể tham khảo thêm một số bài viết sau:

Diện tích được công nhận là đất ở khi mua năm 1960 bằng giấy viết tay

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi mua đất bằng giấy viết tay

Trong quá trình giải quyết vấn đề liên quan tới: Chuyển nhượng quyền sử dụng đất trước 2008 có được cấp Giấy chứng nhận; nếu có gì vướng mắc bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn đất đai trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tổng đài tư vấn.