Có cần thông báo tìm kiếm việc làm khi bị ung thư không?

0 5

Tôi muốn hỏi về việc thông báo tìm kiếm việc làm khi bị ung thư! Tôi bị ung thư thì có cần thông báo việc làm với trung tâm nữa không? Nếu không thì tôi phải làm thủ tục gì nữa hay không? Nếu 4 tháng bị ung thư tôi không thông báo thì có bị sao không ạ?

Tư vấn Bảo hiểm thất nghiệp:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Tổng đài tư vấnVới câu hỏi có cần thông báo tìm kiếm việc làm khi bị ung thư không; chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

Thứ nhất, việc thông báo tìm kiếm việc làm khi bị ung thư

Căn cứ Điều 10  Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH, quy định:

“1. Trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, hằng tháng người lao động phải trực tiếp thông báo về việc tìm kiếm việc làm với trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp theo Mẫu số 16 ban hành kèm theo Thông tư này, trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều này”.

2. Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp không phải thực hiện thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm nếu thời gian thông báo về việc tìm kiếm việc làm nằm trong khoảng thời gian mà người lao động thuộc một trong các trường hợp sau:

b) Người lao động được xác định thuộc danh mục bệnh phải điều trị dài ngày có giấy xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền;

Theo Thông tư 46/2016/TT-BYT thì ung thư thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày. Do đó, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày bạn ung thư và phải điều trị theo danh mục bệnh dài ngày thì bạn phải gửi thư bảo đảm hoặc ủy quyền cho người khác nộp giấy đề nghị không thực hiện thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm theo Mẫu số 17 ban hành kèm theo Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH và kèm theo bản chính hoặc bản sao có chứng thực một trong các giấy tờ theo quy định nêu trên đến trung tâm dịch vụ việc làm nơi người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp, trường hợp gửi theo đường bưu điện thì tính theo ngày gửi ghi trên dấu bưu điện. Sau khi hết thời hạn nêu trên,bạn phải tiếp tục thực hiện thông báo về việc tìm kiếm việc làm theo quy định.

Thứ hai, chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp

Căn cứ Điều 21 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP quy định:

1. Các trường hợp người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp được quy định như sau:

e) Trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, 03 tháng liên tục không thực hiện thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm với trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định;”

Theo đó, 03 tháng liên tục không thực hiện thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm với trung tâm dịch vụ việc làm thì sẽ bị chấm dứt hưởng trợ cấp. Tuy nhiên, trường hợp của bạn bị bệnh và được miễn thông báo tìm kiếm việc làm nên bạn vẫn được nhận trợ cấp bình thường.

Trên đây là tư vấn về câu hỏi có cần thông báo tìm kiếm việc làm khi bị ung thư không.