Có được cộng dồn thời gian đóng BHTN ở công ty cũ không?

0 4

Ở công ty cũ em đóng được 2 năm, em nghỉ 2 tháng rồi đóng ở công ty mới được 2 năm 7 tháng thì khi nhận trợ cấp thất nghiệp có được cộng dồn thời gian đóng BHTN ở công ty cũ không? Nếu có thì em được nhận bao nhiêu tiền?

Tư vấn Bảo hiểm thất nghiệp:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Tổng đài tư vấnVề có được cộng dồn thời gian đóng BHTN ở công ty cũ; chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

Thứ nhất, về thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp

Căn cứ Điều 45 Luật việc làm 2013, quy định:

Điều 45. Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp

1. Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp để xét hưởng bảo hiểm thất nghiệp là tổng các khoảng thời gian đã đóng bảo hiểm thất nghiệp liên tục hoặc không liên tục được cộng dồn từ khi bắt đầu đóng bảo hiểm thất nghiệp cho đến khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật mà chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp”.

Theo quy định trên thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được cộng dồn từ khi bắt đầu đóng BHTN cho đến khi người lao động chấm dứt HĐLĐ hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật mà chưa được hưởng trợ cấp thất nghiệp. Như vậy, thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp ở các công ty cũ chưa hưởng được cộng nối cho lần hưởng tiếp theo khi bạn đủ điều kiện.

Thứ hai, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp

Căn cứ Điều 50 Luật việc làm, quy định:

“Điều 50. Mức, thời gian, thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp

1. Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp nhưng tối đa không quá 05 lần mức lương cơ sở đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định hoặc không quá 05 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật lao động đối với người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định tại thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

2. Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp, cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng 03 tháng trợ cấp thất nghiệp, sau đó, cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 01 tháng trợ cấp thất nghiệp nhưng tối đa không quá 12 tháng”.

Bạn cho biết bạn đã tham gia đóng BHTN ở công ty cũ là 2 năm và công ty mới là 2 năm 7 tháng, tổng thời gian tham gia BHTN là 4 năm 7 tháng. Đối chiếu với quy định trên bạn sẽ được hưởng 4 tháng trợ cấp thất nghiệp và bảo lưu 7 tháng lẻ cho lần hưởng tiếp theo. Số tiền trợ cấp mỗi tháng của bạn được xác định theo công thức:

Trợ cấp thất nghiệp 1 tháng= 60% x Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHTN của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp.

Trên đây là toàn bộ câu trả lời của chúng tôi về có được cộng dồn thời gian đóng BHTN ở công ty cũ.