Có được hưởng TCTN khi công ty nợ tiền bảo hiểm không?

0 185

Có được hưởng TCTN khi công ty nợ tiền bảo hiểm không?

Có được hưởng TCTN khi công ty nợ tiền bảo hiểm không? Tôi bị công ty nợ tiền bảo hiểm mấy tháng cuối trước khi nghỉ việc không đóng vì họ nợ nần nhiều. Tuy nhiên bên bảo hiểm vẫn chốt sổ cho tôi đến thời điểm mà công ty đã đóng đủ (tháng 12/2018). Tôi có quyết định thôi việc vào tháng 8/2019 và đã đóng được 3 năm bảo hiểm thì có nộp đơn hưởng trợ cấp thất nghiệp được không?

Tư vấn Bảo hiểm thất nghiệp:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Tổng đài tư vấn. Về vấn đề có được hưởng TCTN khi công ty nợ tiền bảo hiểm không; chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

Căn cứ Điều 49 Luật việc làm 2013 quy định như sau:

“Điều 49. Điều kiện hưởng

Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 43 của Luật này đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

1. Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp sau đây:

a) Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật;

b) Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;…”

Theo quy định này, một trong những điều kiện để được hưởng trợ cấp thất nghiệp là người lao động đang đóng bảo hiểm thất nghiệp. 

Bên cạnh đó, Khoản 2 Điều 12 Nghị định 28/2015/NĐ-CP quy định:

“Điều 12. Đóng bảo hiểm thất nghiệp

2. Người lao động đang đóng bảo hiểm thất nghiệp là người lao động có tháng liền kề trước thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã đóng bảo hiểm thất nghiệp và được tổ chức bảo hiểm xã hội xác nhận”.

Như vậy, dẫn chiếu đến trường hợp của bạn, bạn thôi việc ở công ty vào tháng 8/2019 nhưng công ty mới chỉ chốt sổ cho bạn đến hết tháng 12/2018. Từ tháng 1/2019 đến tháng 7/2019, công ty nợ tiền bảo hiểm xã hội, vẫn chưa đóng bảo hiểm thất nghiệp cho bạn nên không được cơ quan bảo hiểm xác nhận đây là thời gian đóng bảo hiểm. Do đó, bạn không đủ điều kiện để hưởng trợ cấp thất nghiệp. Thời gian đóng của bạn sẽ được bảo lưu và cộng nối khi bạn làm việc và đóng bảo hiểm tại đơn vị mới.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về vấn đề có được hưởng TCTN khi công ty nợ tiền bảo hiểm không?