Có được nhận TCTN khi đã hưởng trợ cấp thôi việc không?

0 10

Có được nhận TCTN khi đã hưởng trợ cấp thôi việc không: Em là viên chức và đã hưởng trợ cấp thôi việc ngay theo diện tinh giản biên chế thì em có được nhận trợ cấp thất nghiệp nữa không ạ? Em cám ơn nhiều!

Tư vấn Bảo hiểm thất nghiệp:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Tổng đài tư vấn. Về nhận TCTN khi đã hưởng trợ cấp thôi việc không; chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

Căn cứ khoản 1 và khoản 3 Điều 10 Nghị định 108/2014/NĐ-CP, quy định:

“Điều 10. Chính sách thôi việc

1. Chính sách thôi việc ngay

Những người thuộc đối tượng tinh giản biên chế quy định tại Điều 6 Nghị định này có tuổi đời dưới 53 tuổi đối với nam, dưới 48 tuổi đối với nữ và không đủ điều kiện để hưởng chính sách về hưu trước tuổi theo quy định tại Khoản 1 Điều 8 Nghị định này hoặc có tuổi đời dưới 58 tuổi đối với nam, dưới 53 tuổi đối với nữ và không đủ điều kiện để hưởng chính sách về hưu trước tuổi theo quy định tại Khoản 2 Điều 8 Nghị định này, nếu thôi việc ngay thì được hưởng các khoản trợ cấp sau:

a) Được trợ cấp 03 tháng tiền lương hiện hưởng để tìm việc làm;

b) Được trợ cấp 1,5 tháng tiền lương cho mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội

3. Các đối tượng thôi việc quy định tại Khoản 1, 2 Điều này được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội và cấp sổ bảo hiểm xã hội hoặc nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội; không được hưởng chính sách thôi việc theo quy định tại Nghị định số 46/2010/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức và Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức”.

Viên chức thuộc đối tượng tinh giản biên chế thì được hưởng chính sách thôi việc. Trong trường hợp bạn được hưởng trợ cấp tinh giản biên chế thì không ảnh hưởng đến chế độ bảo hiểm thất nghiệp. Như vậy, khi bạn muốn nhận trợ cấp thất nghiệp thì bạn phải đáp ứng đủ điều kiện hưởng TCTN theo quy định của pháp luật. Bạn vui lòng tham khảo vấn đề này tại bài viết: Điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định hiện hành

Trên đây là toàn bộ câu trả lời của chúng tôi về câu hỏi nhận TCTN khi đã hưởng trợ cấp thôi việc không?