Góp đất xây dựng nông thôn mới có được bồi thường, hỗ trợ?

Góp đất xây dựng nông thôn mới có được bồi thường, hỗ trợ? Góp đất xây dựng nông thôn mới có được bồi thường, hỗ trợ: Khi tiến hành xây dựng đường nông thôn theo chương trình: Nhà nước và nhân dân cùng làm, chính quyền xã có xuống vận động…

Bồi thường về di chuyển mồ mả tại thành phố Hồ Chí Minh

Bồi thường về di chuyển mồ mả tại thành phố Hồ Chí Minh: Gia đình tôi ở thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay, chúng tôi nhận quyết định phải di dời mồ mả để thu hồi đất quy hoạch làm khu công nghiệp. Trong khu đất này nhà tôi có tổng cộng 4 ngôi…

Hiệu lực của hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Hiệu lực của hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất Tổng đài cho tôi hỏi: 10 năm trước bố tôi cho chú tôi 10m đất, chú tôi muốn bán cho 1 ông B cùng xã. Nhưng chỗ đất đấy vẫn chưa sang tên cho chú tôi, nên 3 người họ đã làm giấy viết tay…

Mức bồi thường khi thu hồi đất trồng cây dược liệu lâu năm

Mức bồi thường khi thu hồi đất trồng cây dược liệu lâu năm Mức bồi thường khi thu hồi đất trồng cây dược liệu lâu năm: Gia đình tôi bị thu hồi đất nông nghiệp. Trên đất nông nghiệp gia đình đã trồng cây hồi được 1 năm tuổi. Vậy khi thu hồi…