Điều kiện về chuyên môn của chủ nhà thuốc

0 3

Cho tôi hỏi nếu muốn mở nhà thuốc thì chủ nhà thuốc cần có những bằng cấp hay điều kiện gì? Mong anh/chị tư vấn giúp.

Tư vấn pháp luật doanh nghiệp:

Với trường hợp của bạn, Tổng đài tư vấn xin tư vấn cho bạn như sau:

Tại Điểm a Khoản 1 Điểm a Khoản 4 Điều 15 Nghị định  số 79/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 có quy định như sau:

“Điều 15. Văn bằng, chứng chỉ chuyên môn, thời gian thực hành để cấp Chứng chỉ hành nghề dược

1. Người được cấp Chứng chỉ hành nghề dược phải có một trong các văn bằng sau đây tùy theo yêu cầu đối với từng hình thức tổ chức kinh doanh thuốc:

a) Bằng tốt nghiệp đại học dược;

4. Điều kiện về văn bằng và thời gian thực hành đối với chủ cơ sở bán lẻ thuốc:

a) Chủ nhà thuốc ở các thành phố trực thuộc Trung ương, thành phố, thị xã thuộc tỉnh phải có văn bằng quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này và thời gian thực hành ít nhất 05 năm tại cơ sở dược hợp pháp; đối với các địa bàn khác phải có văn bằng quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này và thời gian thực hành ít nhất 02 năm tại cơ sở dược hợp pháp. Dược sĩ đại học tốt nghiệp hệ chuyên tu được đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề ngay sau khi tốt nghiệp”.

Theo quy định trên thì tùy thuộc vào địa điểm của hiệu thuốc và điều kiện về văn bằng của chủ hiệu thuốc sẽ khác nhau. Cụ thể:

– Nhà thuốc ở thành phố trực thuộc Trung ương, thành phố, thị xã thuộc tỉnh: Khi này điều kiện của chủ nhà thuốc như sau:

+ Có bằng tốt nghiệp đại học dược;

+ Có thời gian thực hành ít nhất 05 năm tại cơ sở dược hợp pháp.

– Nếu nhà thuốc ở các khu vực khác thì điều kiện của chủ nhà thuốc như sau:

+ Có bằng tốt nghiệp đại học dược;

+ Có thời gian thực hành ít nhất 02 năm tại cơ sở dược hợp pháp.