Đủ tuổi nghỉ hưu được nhận trợ cấp thất nghiệp hay không?

0 21

Đủ tuổi nghỉ hưu được nhận trợ cấp thất nghiệp hay không? Mẹ tôi có làm việc cho 1 công ty được hơn 2 năm từ đầu năm 2016; tháng 2/2017 mẹ bị bệnh phải nghỉ đến hết năm. Tháng 3/2018 mẹ tôi trở lại làm việc và đóng bảo hiểm bình thường. Cuối tháng 8 vừa rồi mẹ tôi đủ 55 tuổi nên xin công ty cho nghỉ việc. Vậy mẹ tôi có được nhận trợ cấp thất nghiệp không?

Tư vấn Bảo hiểm thất nghiệp:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Tổng đài tư vấn. Với câu hỏi đủ tuổi nghỉ hưu được nhận trợ cấp thất nghiệp hay không; chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

Căn cứ Điều 49 Luật việc làm 2013 quy định về điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp như sau:

“Điều 49. Điều kiện hưởng

Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 43 của Luật này đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

1. Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp sau đây:

a) Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật;

b) Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;

2. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 43 của Luật này; đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 43 của Luật này;

3. Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định tại khoản 1 Điều 46 của Luật này;

4. Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, trừ các trường hợp sau đây…”

Bên cạnh đó, căn cứ Khoản 5 Điều 42 Quyết định 595/QĐ-BHXH quy định như sau:

5. Người lao động nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng theo quy định của pháp luật về BHXH thì không phải đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN nhưng vẫn được hưởng quyền lợi BHYT.”

Theo thông tin bạn cung cấp, hiện tại mẹ bạn đủ 55 tuổi và bị công ty cho nghỉ việc (bác chưa đủ số năm tham gia BHXH để được hưởng lương hưu). Trong khoảng thời gian làm việc tại công ty, bác nghỉ bệnh từ tháng 2/2017 đến hết tháng 2/2018 thì khoảng thời gian này không phải đóng bảo hiểm thất nghiệp.

Do đó, trong khoảng thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động (từ tháng 9/2017 đến hết tháng 8/2019) thì mẹ bạn tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp được 18 tháng (từ tháng 3/2018 đến hết tháng 8/2019)

Như vậy, mẹ bạn có đủ điều kiện được hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về trường hợp đủ tuổi nghỉ hưu được nhận trợ cấp thất nghiệp hay không?