Giải quyết khi cho người khác mượn thông tin để làm sổ BHXH

0 7

Năm 2014 em gái em chưa đủ tuổi và có mượn chứng minh thư của em đi làm công ty. Nay em đi nhận tiền 1 lần thì phát hiện ra có 2 sổ của em và của em gái. Em muốn em gái em cũng có sổ riêng và được nhận tiền 1 lần với thời gian nó đã đóng. Vậy nên, cho em hỏi, cho người khác mượn thông tin để làm sổ BHXH thì phải làm sao ạ?

Tư vấn Bảo hiểm xã hội một lần:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Tổng đài tư vấn. Chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

Năm 2014, bạn cho em gái mượn chứng minh thư nhân dân để làm ở công ty thì đồng nghĩa với việc em gái bạn lấy thông tin của bạn để đóng BHXH. Do vậy, tồn tại hai sổ BHXH trùng về nhân thân. 

Nếu bạn muốn làm hồ sơ hưởng BHXH 1 lần thì bạn cần yêu cầu em gái thực hiện thủ tục theo Phiếu giao nhận hồ sơ 628/…/SO về điều chỉnh lại thông tin trên sổ bảo hiểm xã hội do mượn hồ sơ người khác tham gia BHXH (Chỉ áp dụng đối với trường hợp phát sinh trước ngày 01/01/2015). Theo đó, hồ sơ mà bạn phải chuẩn bị bao gồm các loại giấy tờ sau:

(-) Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (01 bản/người);

(-) Giấy cam đoan của người cho mượn hồ sơ, có xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú (mẫu 02-GCĐ/SBH);

(-) Tờ khai tham gia BHXH cũ để thu hồi (nếu có);

(-) Sổ BHXH (mẫu cũ) hoặc tờ bìa sổ BHXH;

(-) Các trang tờ rời sổ BHXH.

Sau khi chuẩn bị xong hồ sơ, mang đến nộp tại:

– Người đang làm việc nộp hồ sơ cho đơn vị nơi đang làm việc hoặc nộp cho cơ quan BHXH nơi đơn vị đang tham gia BHXH.

– Người đang bảo lưu thời gian đóng BHXH nộp cho cơ quan BHXH

Cơ quan BHXH sẽ giải quyết cho bạn không quá 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định tại Điều 29 Quyết định 595/QĐ-BHXH.

Trường hợp cần phải xác minh quá trình đóng BHXH ở tỉnh khác hoặc nhiều đơn vị nơi người lao động có thời gian làm việc thì không quá 45 ngày nhưng phải có văn bản thông báo cho người lao động biết.

Trên đây là giải đáp của chúng tôi về giải quyết khi cho người khác mượn thông tin để làm sổ BHXH.