Góp đất xây dựng nông thôn mới có được bồi thường, hỗ trợ?

0 17

Góp đất xây dựng nông thôn mới có được bồi thường, hỗ trợ?

Góp đất xây dựng nông thôn mới có được bồi thường, hỗ trợ: Khi tiến hành xây dựng đường nông thôn theo chương trình: Nhà nước và nhân dân cùng làm, chính quyền xã có xuống vận động gia đình tôi góp hơn 60m2 đất vào để làm đường. Giờ con đường đã hoàn thành và đưa vào sử dụng mà chúng tôi vẫn chưa nhận được quyết định thu hồi cũng như một khoản hỗ trợ, bồi thường nào từ Nhà nước. Vậy cho tôi hỏi một số vấn đề sau: Chính quyền cấp xã tại nơi tôi sinh sống có quyền thu hồi đất không? Nếu không có thẩm quyền thì cơ quan nào sẽ có thẩm quyền thu hồi đất? Gia đình chúng tôi có được hỗ trợ gì không?

Tư vấn pháp luật đất đai

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấn. Về vấn đề: Góp đất xây dựng nông thôn mới có được bồi thường, hỗ trợ? Tổng đài xin tư vấn như sau:

Thứ nhất: Cơ quan có thẩm quyền thu hồi đất

Căn cứ Điều 66 Luật đất đai 2013 quy định:

Điều 66. Thẩm quyền thu hồi đất

1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thu hồi đất trong các trường hợp sau đây:

a) Thu hồi đất đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều này;

b) Thu hồi đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn.

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thu hồi đất trong các trường hợp sau đây:

a) Thu hồi đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư;

b) Thu hồi đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam.

3. Trường hợp trong khu vực thu hồi đất có cả đối tượng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thu hồi đất hoặc ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thu hồi đất.

Theo quy định trên, trường hợp thu hồi đất đối với hộ gia đình, cá nhân thì cơ quan có thẩm quyền thu hồi đất là UBND cấp huyện.

Thứ hai: Quy định về bồi thường, hỗ trợ khi bị thu hồi đất.

Về trường hợp của gia đình bạn không phải Nhà nước tiến hành thu hồi đất để làm đường mà gia đình bạn và các chủ thể khác thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia “Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020“. Vì vậy, đối với trường hợp của gia đình bạn sẽ không được bồi thường về đất, chi phí đầu tư vào đất cũng như tài sản trên đất.

Tuy nhiên, gia đình bạn có thể được hỗ trợ theo Chương trình hỗ trợ một phần kinh phí cho người dân tham gia thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia “Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020“.