Tội truy cứu trách nhiệm hình sự người không có tội

"Xin luật sư tư vấn cho tôi về Tội truy cứu trách nhiệm hình sự người không có tội theo quy định của Bộ luật Hình sự hiện hành" Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Tổng đài tư vấn. Với câu hỏi của bạn về: Tội truy cứu trách nhiệm hình sự người…

Tư vấn về Tội vi phạm chế độ một vợ, một chồng

"Xin luật sư tư vấn cho tôi về Tội vi phạm chế độ một vợ, một chồng theo quy định của Bộ luật Hình sự hiện hành" Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Tổng đài tư vấn. Đối với câu hỏi của bạn về: Tư vấn về Tội vi phạm chế độ một vợ, một chồng,…

Tư vấn tội bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật

"Xin luật sư tư vấn cho tôi về Tội bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật theo quy định của Bộ luật Hình sự hiện hành" Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Tổng đài tư vấn. Với câu hỏi của bạn về: Tư vấn tội bắt, giữ hoặc giam người trái pháp…

Thế nào là tái phạm và tái phạm nguy hiểm

"Xin luật sư tư vấn cho tôi thế nào là tái phạm và tái phạm nguy hiểm theo quy định Bộ luật Hình sự hiện hành" Tư vấn pháp luật hình sự: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Tổng đài tư vấn. Với câu hỏi của bạn về: Thế nào là tái phạm và tái…

Thế nào là giết người bằng cách lợi dụng nghề nghiệp

Thế nào là giết người bằng cách lợi dụng nghề nghiệp "Xin luật sư tư vấn cho tôi thế nào là giết người bằng cách lợi dụng nghề nghiệp được quy định trong Điều 123 Bộ luật Hình sự 2015" Tư vấn về trường hợp giết người và cố ý gây…

Thế nào là giết để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân

Thế nào là giết để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân "Xin luật sư tư vấn cho tôi thế nào là giết để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân được quy định trong Điều 123 Bộ luật Hình sự 2015" Có phạm tội cố ý gây thương tích? Hành vi đe dọa…

Thế nào là giết người có tính chất côn đồ

Thế nào là giết người có tính chất côn đồ "Xin luật sư tư vấn cho tôi thế nào là giết người có tính chất côn đồ được quy định trong Điều 123 Bộ luật Hình sự 2015" Tư vấn về trạng thái tinh thần bị kích động mạnh trong Bộ luật hình…

Thế nào là giết phụ nữ mà biết là có thai?

Thế nào là giết phụ nữ mà biết là có thai? "Xin luật sư tư vấn cho tôi thế nào là giết phụ nữ mà biết là có thai được quy định trong Điều 123 Bộ luật Hình sự 2015" Tư vấn về tội giết người khi không có năng lực trách nhiệm hình sự…