Không có quyết định thôi việc có được hưởng TCTN không?

0 226

Không có quyết định thôi việc có được hưởng TCTN không?

Tôi làm việc ở TP. Hồ Chí Minh nhưng khi nghỉ việc lại muốn về quê nhận TCTN thì có cần giấy tờ chuyển hay giới thiệu gì của TP. Hồ Chí Minh hay không? Công ty không cho tôi Quyết định thôi việc mà chỉ gửi 1 giấy thông báo về việc cho tôi nghỉ việc. Tôi không có quyết định thôi việc có được hưởng TCTN không?

Tư vấn Bảo hiểm thất nghiệp:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Tổng đài tư vấn. Với câu hỏi không có quyết định thôi việc có được hưởng TCTN không; chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

Thứ nhất, về hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp 

Căn cứ Điều 16  Nghị định 28/2015/NĐ-CP quy định như sau:

“Điều 16. Hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp

1. Đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định.

2. Bản chính hoặc bản sao có chứng thực của một trong các giấy tờ sau đây xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc:

a) Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động;

b) Quyết định thôi việc;

c) Quyết định sa thải;

d) Quyết định kỷ luật buộc thôi việc;

đ) Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

Trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 43 Luật Việc làm thì giấy tờ xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng là bản chính hoặc bản sao có chứng thực của hợp đồng đó.

3. Sổ bảo hiểm xã hội.

Như vậy, theo thông tin bạn cung cấp, khi bạn nghỉ việc, công ty bạn không cho bạn quyết định thôi việc mà chỉ gửi một giấy thông báo về việc cho bạn nghỉ việc thì bạn vẫn được hưởng trợ cấp thất nghiệp. 

Thứ hai, về nơi nhận trợ cấp thất nghiệp

Căn cứ Khoản 1 Điều 17  Nghị định 28/2015/NĐ-CP quy định như sau:

“Điều 17. Nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp

1. Trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động chưa có việc làm và có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp phải trực tiếp nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo đúng quy định tại Điều 16 của Nghị định này cho trung tâm dịch vụ việc làm tại địa phương nơi người lao động muốn nhận trợ cấp thất nghiệp.”

Như vậy, dẫn chiếu đến trường hợp của bạn, bạn làm việc ở TP. Hồ Chí Minh nhưng khi nghỉ việc lại muốn về quê nhận trợ cấp thất nghiệp thì bạn chỉ cần nộp trực tiếp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định trên cho trung tâm dịch vụ việc làm tại quê bạn.