Không đổi sổ BHXH khi thay đổi hộ khẩu có được hưởng BHXH một lần không?

0 460

Khi đăng kí tham gia bảo hiểm em đã đăng kí đúng địa chỉ nhà và số chứng minh. Giờ em lấy chồng chuyển khẩu về nhà chồng, cũng đã đổi từ chứng minh sang căn cước. Em không đổi sổ BHXH khi thay đổi hộ khẩu có được hưởng BHXH một lần không? Khi nộp hồ sơ em có thể đăng kí nhận tiền qua tài khoản không? Và sau bao lâu em mới được giải quyết hưởng bảo hiểm?

Tư vấn Bảo hiểm xã hội một lần:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấn. Với câu hỏi không đổi sổ BHXH khi thay đổi hộ khẩu có được hưởng BHXH một lần không, chúng tôi xin trả lời cho bạn như sau:

Thứ nhất, về vấn đề cấp lại sổ BHXH

Căn cứ Công văn 3835/BHXH-CST quy định như sau:

“Theo quy định tại Điều 61 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Quy định quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế, người tham gia BHXH, BHTN chỉ được cấp lại sổ BHXH trong trường hợp sổ BHXH bị mất, hỏng hoặc thay đổi; cải chính họ tên, ngày tháng năm sinh đã ghi trên sổ BHXH. Ngoài các trường hợp nêu trên, nếu người tham gia BHXH, BHTN có thay đổi các nội dung khác như: số chứng minh nhân dân, ngày cấp, nơi cấp Giấy chứng minh nhân dân, hộ khẩu thường trú thì không phải cấp lại sổ BHXH.”

Như vậy, theo quy định trên hiện tại bạn đã chuyển khẩu về nhà chồng và đã đổi từ chứng minh thư nhân dân sang căn cước công dân thì không phải cấp lại sổ BHXH. Do đó, bạn vẫn được hưởng BHXH một lần nếu bạn đáp ứng một trong các điều kiện quy định tại Điều 8 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP.

Bên cạnh đó, căn cứ Quyết định 777/QĐ-BHXH quy định về vấn đề giải quyết và chi trả chế độ BHXH một lần như sau: 

“4.2 Cách thức thực hiện

NLĐ nhận trợ cấp bằng một trong các hình thức sau:

– Bằng tiền mặt tại cơ quan BHXH hoặc bưu điện.

– Thông qua tài khoản ATM của NLĐ. ” 

Như vậy, khi nộp hồ sơ bạn có thể đăng kí nhận tiền qua tài khoản ATM của bạn.

Thứ hai, về thời gian giải quyết hưởng BHXH một lần

Căn cứ Khoản 1 Điều 7 Quyết định 166/QĐ-BHXH quy định về thời gian giải quyết hưởng BHXH một lần như sau:

“b) Thời hạn giải quyết:

b3) Đối với giải quyết hưởng BHXH một lần, trợ cấp một lần đối với người đang hưởng chế độ hàng tháng ra nước ngoài để định cư: Tối đa 05 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan BHXH nhận đủ hồ sơ theo quy định.”

Như vậy, trong thời hạn tối đa 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan BHXH có trách nhiệm giải quyết hưởng BHXH một lần cho bạn.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về trường hợp không đổi sổ BHXH khi thay đổi hộ khẩu có được hưởng BHXH một lần không.