Nghỉ việc hưởng thai sản có được tính tham gia BHTN không?

0 27

Em muốn hỏi nghỉ việc hưởng thai sản có được tính tham gia BHTN không? Em làm ở công ty từ tháng 1/2014 đến nay; trong thời gian này em có nghỉ 2 tháng không lương để chờ đẻ sau đó em nghỉ 6 tháng thai sản theo quy định từ tháng 2/2019. Em làm hết tháng 9 này rồi nghỉ thì có được nhận trợ cấp thất nghiệp không và được nhận bao nhiêu tiền thế ạ? Em cám ơn!

Tư vấn Bảo hiểm thất nghiệp:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Tổng đài tư vấnVới câu hỏi Nghỉ việc hưởng thai sản có được tính tham gia BHTN không; chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

Thứ nhất, về điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp

Căn cứ Điều 49 Luật Việc làm 2013 quy định:

“Điều 49. Điều kiện hưởng

Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 43 của Luật này đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:[…]

Ngoài ra, căn cứ khoản 2 Điều 12 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP, quy định:

“Điều 12. Đóng bảo hiểm thất nghiệp

2. Người lao động đang đóng bảo hiểm thất nghiệp là người lao động có tháng liền kề trước thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã đóng bảo hiểm thất nghiệp và được tổ chức bảo hiểm xã hội xác nhận.

Theo đó, người lao động đang đóng BHTN là người lao động có tháng liền kề trước thời điểm nghỉ việc đã đóng bảo hiểm thất nghiệp và được tổ chức bảo hiểm xã hội xác nhận. Bạn nghỉ thai sản 6 tháng từ tháng 2 và làm hết tháng 9 rồi mới nghỉ thì vẫn được coi là đang đóng bảo hiểm thất nghiệp. Đồng thời đáp ứng đủ điều kiện khác quy định tại Điều 49 Luật việc làm thì bạn sẽ được nhận trợ cấp thất nghiệp.

Thứ hai, về mức hưởng và cách tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp

Căn cứ vào Khoản 1 và Khoản 2 Điều 50 Luật Việc làm 2013, quy định:

Điều 50. Mức, thời gian, thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp

1. Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp nhưng tối đa không quá 05 lần mức lương cơ sở đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định hoặc không quá 05 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật lao động đối với người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định tại thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

2. Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp; cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng 03 tháng trợ cấp thất nghiệp. Sau đó, cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 01 tháng trợ cấp thất nghiệp nhưng tối đa không quá 12 tháng.”

Căn cứ Điều 42 Quyết định 595/QĐ-BHXH thì thời gian nghỉ không lương và nghỉ việc hưởng thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì thời gian này không được tính là thời gian đóng BHTN. Bạn làm ở công ty từ tháng 1/2014 đến tháng 9/2019, trừ đi 8 tháng nghỉ không lương và thai sản thì bạn được hưởng 5 tháng trợ cấp thất nghiệp. Mức hưởng hàng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp nhưng tối đa không quá 05 lần mức lương tối thiểu vùng.

Trên đây là toàn bộ câu trả lời của chúng tôi đối với câu hỏi nghỉ việc hưởng thai sản có được tính tham gia BHTN không?