Nhận BHXH 1 lần khi có hai sổ BHXH trùng thời gian đóng

0 7

Em có khoảng thời gian từ tháng 12/2017 đến tháng 2/2018 đóng bảo hiểm cùng lúc ở cả 2 công ty nên em có hai sổ BHXH trùng thời gian đóng thì có được nhận tiền BHXH một lần không ạ? Người quen bảo em nhận xong tiền 1 lần nhớ giữ lại quyết định hưởng để sau này đi đóng tiếp ở công ty khác thì có cần thiết không ạ? Em cám ơn!

Tư vấn Bảo hiểm xã hội một lần:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Tổng đài tư vấn. Về vấn đề nhận BHXH 1 lần khi có hai sổ BHXH trùng thời gian đóng; chúng tôi xin tư vấn như sau:

Thứ nhất, giải quyết trường hợp có hai sổ BHXH có thời gian đóng trùng nhau

Căn cứ Khoản 3 Điều 43 Quyết định 595/QĐ-BHXH quy định như sau:

“Điều 43. Quản lý tiền thu 

3. Hoàn trả

3.1. Các trường hợp hoàn trả

e) Trường hợp một người có từ 02 sổ BHXH trở lên có thời gian đóng BHXH, BHTN trùng nhau thì cơ quan BHXH thực hiện hoàn trả cho người lao động số tiền đơn vị và người lao động đã đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất và số tiền đã đóng vào quỹ BHTN (bao gồm cả số tiền thuộc trách nhiệm đóng BHXH, BHTN của người sử dụng lao động), không bao gồm tiền lãi.”

Theo quy định trên, khi người lao động có từ 02 sổ BHXH trở lên có thời gian đóng trùng nhau thì cơ quan BHXH thực hiện hoàn trả cho người lao động số tiền mà người lao động, đơn vị đã đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất và BHTN.

Bạn vui lòng tham khảo thủ tục cụ thể tại bài viết: Thủ tục giảm trùng bảo hiểm xã hội năm 2019 như thế nào? Sau khi đã giảm trùng thời gian đóng thì bạn có thể đề nghị nhận tiền BHXH một lần.

Thứ hai, có cần giữ lại quyết định hưởng BHXH một lần hay không

Căn cứ vào  Phiếu giao nhận hồ sơ 625/…/SO, các loại giấy tờ cần có để thực hiện thủ tục cấp lại sổ BHXH khi đã nhận BHXH 1 lần do bị thu hồi sổ, bao gồm:

– Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS, 01 bản/người)

– Giấy xác nhận thời gian đóng BHTN chưa hưởng (mẫu C15-TS, bản chính) (nếu có). Trường hợp không có mẫu C15-TS thì kèm một trong các giấy tờ sau (nếu có):

+ Phiếu xác nhận thu hồi sổ BHXH (mẫu 01-XN/THS, bản chính)

+ Quyết định hưởng trợ cấp BHXH 1 lần (bản sao)

Do đó, bạn nên giữ lại quyết định hưởng BHXH 1 lần để phục vụ cho hồ sơ xin cấp lại sổ BHXH khi cần thiết.

Trên đây là giải đáp của chúng tôi về nhận BHXH 1 lần khi có hai sổ BHXH trùng thời gian đóng. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo bài viết khác trong luat365.com