Thời hạn nộp hồ sơ nhận trợ cấp thất nghiệp là bao lâu?

0 7

Thời hạn nộp hồ sơ nhận trợ cấp thất nghiệp là bao lâu? Tôi có quyết định nghỉ việc từ 15/9 thì khi nào tôi có thể nộp hồ sơ nhận tiền thất nghiệp? Nếu nộp hồ sơ xong khoảng 1 tuần mà tôi có việc làm và đóng bảo hiểm thì có được nhận trợ cấp hay không? Hoặc tôi muốn tự mình rút hồ sơ lại thì có được hay không?

Tư vấn Bảo hiểm thất nghiệp:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Tổng đài tư vấn. Về thời hạn nộp hồ sơ nhận trợ cấp thất nghiệp; chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

Thứ nhất, thời hạn nộp hồ sơ nhận trợ cấp thất nghiệp 

Căn cứ Khoản 1 Điều 46 Luật việc làm 2013 quy định như sau:

 “Điều 46. Hưởng trợ cấp thất nghiệp

1. Trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm do cơ quan quản lý nhà nước về việc làm thành lập.”

Như vậy, dẫn chiếu đến trường hợp của bạn, ngày 15/9/2019 bạn nghỉ việc. Do đó, trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày 15/9 tức là đến ngày 15/12 thì bạn phải nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm để được nhận trợ cấp thất nghiệp.

Bên cạnh đó, Khoản 4 Điều 49 Luật Việc làm 2013 quy định về điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp như sau:

4. Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, trừ các trường hợp sau đây:

a) Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an;

b) Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên;

c) Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

d) Bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù;

đ) Ra nước ngoài định cư; đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng;

e) Chết.”

Như vậy, sau khi bạn nộp hồ sơ 1 tuần mà bạn có việc làm mới thì bạn sẽ không đáp ứng đủ điều kiện để được hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Thứ hai, rút lại hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp

Căn cứ Điều 7 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH quy định như sau:

“Điều 7. Người lao động không có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp

Trong thời hạn 15 ngày tính theo ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp nếu người lao động không có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp thì người lao động phải trực tiếp nộp đề nghị không hưởng trợ cấp thất nghiệp theo Mẫu số 08 ban hành kèm theo Thông tư này cho trung tâm dịch vụ việc làm nơi người lao động đã nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp...”

Như vậy, bạn được rút lại hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ và phải trực tiếp nộp đề nghị không hưởng trợ cấp thất nghiệp theo Mẫu số 08 ban hành kèm theo Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH cho trung tâm dịch vụ việc làm.