Thu hồi đất do không sử dụng đất trong 12 tháng liên tục khi thực hiện dự án đầu tư

0 253

Thu hồi đất do không sử dụng đất trong 12 tháng liên tục khi thực hiện dự án đầu tư

Công ty chúng tôi được giao 1000m2 đất để thực hiện dự án đầu tư. Do một số khó khăn tài chính cũng như cơ sở vật chất nên chúng tôi không sử dụng đất này đã 14 tháng kể từ ngày có quyết định giao. Sau đó, chúng tôi nhận được thông báo sẽ thu hồi diện tích đất này do chúng tôi vi phạm pháp luật về đất đai. Vậy, việc thu hồi đất do không sử dụng đất này có đúng pháp luật không? Nếu chúng tôi muốn gia hạn sử dụng đất có được không?

Tư vấn pháp luật đất đai:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấn. Về vấn đề: Thu hồi đất do không sử dụng đất trong 12 tháng liên tục khi thực hiện dự án đầu tư, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Căn cứ Điểm i khoản 1 Điều 64 Luật đất đai 2013 quy định:

Điều 64. Thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai

1. Các trường hợp thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai bao gồm:

i) Đất được Nhà nước giao, cho thuê để thực hiện dự án đầu tư mà không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa phải đưa đất vào sử dụng; trường hợp không đưa đất vào sử dụng thì chủ đầu tư được gia hạn sử dụng 24 tháng và phải nộp cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với thời gian chậm tiến độ thực hiện dự án trong thời gian này; hết thời hạn được gia hạn mà chủ đầu tư vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp do bất khả kháng.”

Theo quy định trên, trường hợp không đưa đất vào sử dụng thì chủ đầu tư được gia hạn sử dụng 24 tháng thì sẽ bị nhà nước thu hồi quyền sử dụng đất. Tuy nhiên nếu có nhu cầu, chủ đầu tư được gia hạn sử dụng thêm 24 tháng và phải nộp cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với thời gian chậm tiến độ thực hiện dự án trong thời gian này; hết thời hạn được gia hạn mà chủ đầu tư vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp do bất khả kháng.

Như vậy, đối với trường hợp của bạn, việc thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền là đúng quy định pháp luật. Tuy nhiên, bạn có thể xin gia hạn sử dụng thêm 24 tháng nhưng phải nộp cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với thời gian chậm tiến độ thực hiện dự án trong thời gian này; hết thời hạn được gia hạn mà chủ đầu tư vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất.