Thủ tục gộp sổ BHXH khi có hai sổ BHXH thời gian đóng khác nhau

0 8

Tôi có 1 sổ BHXH rồi nhưng đi làm ở tỉnh khác lại có số sổ mới và đã đóng được hơn 5 năm nay. Cho tôi hỏi thời gian đóng ở sổ cũ có được công nhận nữa không ạ? Nếu được thì tôi phải làm thế nào để được gộp sổ BHXH khi có hai sổ BHXH đó?

Tư vấn Bảo hiểm xã hội một lần:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Tổng đài tư vấn. Về thủ tục gộp sổ BHXH khi có hai sổ BHXH thời gian đóng khác nhau; chúng tôi xin tư vấn như sau:

Thứ nhất, thời gian đóng ở sổ cũ có được công nhận không

Căn cứ Khoản 4 Điều 46 Quyết định 595/QĐ-BHXH quy định:

“Điều 46. Cấp và quản lý sổ BHXH

4. Một người có từ 2 sổ BHXH trở lên ghi thời gian đóng BHXH không trùng nhau thì cơ quan BHXH thu hồi tất cả các sổ BHXH, hoàn chỉnh lại cơ sở dữ liệu, in thời gian đóng, hưởng BHXH, BHTN của các sổ BHXH vào sổ mới.”

Theo quy định trên, khi người lao động có hai sổ BHXH có thời gian đóng khác nhau thì cơ quan BHXH thực hiện thủ tục gộp sổ, tức là sổ BHXH cũ của người lao động hoàn toàn được công nhận.

Thứ hai, thủ tục gộp sổ BHXH

Căn cứ Khoản 3 Điều 27 Quyết định 595/QĐ-BHXH quy định như sau:

“Điều 27. Cấp lại, đổi, điều chỉnh nội dung trên sổ BHXH, thẻ BHYT

3. Ghi xác nhận thời gian đóng BHXH cho người tham gia được cộng nối thời gian nhưng không phải đóng BHXH và điều chỉnh làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trước năm 1995

3.1. Thành phần hồ sơ

a) Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1 -TS).

b) Hồ sơ kèm theo (Mục 1, 2 Phụ lục 01).

3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.”

Bên cạnh đó, Phiếu giao nhận 621/…/SO hướng dẫn về hồ sơ gộp sổ BHXH gồm các loại giấy tờ sau đây:

(-) Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1 – TS);

(-) Sổ BHXH gốc, các sổ BHXH khác kèm đầy đủ các tờ rời;

(-) Phiếu yêu cầu gộp sổ (nếu có).

Trên đây là giải đáp của chúng tôi về thủ tục gộp sổ BHXH khi có hai sổ BHXH thời gian đóng khác nhau.