Trễ hẹn thông báo về việc tìm kiếm việc làm có được hưởng TCTN không?

0 30

Tôi muốn hỏi về vấn đề trễ hẹn thông báo về việc tìm kiếm việc làm. Tôi được hẹn thông báo tìm kiếm việc làm với trung tâm từ 19-23/9 mà có việc bận đến 26 mới lên được thì có được nhận tiền tháng đó nữa không? Nếu không thì có được bảo lưu qua tháng sau không vì tôi được nhận tiền 5 tháng lận? Tôi cám ơn!

Tư vấn Bảo hiểm thất nghiệp:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Tổng đài tư vấnVới câu hỏi trễ hẹn thông báo về việc tìm kiếm việc làm có được hưởng TCTN không; chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

Căn cứ Điều 52 Luật việc làm 2013 quy định:

1. Trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, hằng tháng người lao động phải trực tiếp thông báo với trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp về việc tìm kiếm việc làm, trừ các trường hợp sau đây:

a) Người lao động ốm đau, thai sản, tai nạn có giấy xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh;

b) Trường hợp bất khả kháng.”

Bên cạnh đó, khoản 2 Điều 19 và khoản 2 Điều 20 Nghị định 28/2015/NĐ-CP quy định:

Điều 19. Tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp

2. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày người lao động không đến thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng theo quy định, trung tâm dịch vụ việc làm nơi người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp trình Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội quyết định về việc tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động”.

“Điều 20. Tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp

2. Thời gian tạm dừng hưởng TCTN, người lao động không được hưởng tiền TCTN”.

Theo quy định trên, người lao động có trách nhiệm phải thông báo với trung tâm dịch vụ việc làm về việc tìm kiếm việc làm của mình theo thời gian bên trung tâm dịch vụ việc làm quy định. Trong trường hợp của bạn, khoảng thời gian ghi trên phiếu hẹn là 19-23/9, bạn bắt buộc phải đến thông báo trong thời gian này. Sau ngày 23, cơ quan BHXH sẽ không chấp nhận thông báo tình hình tìm kiếm việc làm của bạn nếu không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 52 Luật Việc làm. Như vậy, bạn sẽ bị tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp và không được hưởng tiền TCTN của tháng đó.

Trường hợp bạn được nhận tiền 5 tháng trợ cấp mà bị tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp thì tháng bị tạm dừng bạn sẽ không được hưởng TCTN và cũng không được bảo lưu. Các tháng còn lại bạn thực hiện thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng theo quy định tại Điều 52 thì bạn tiếp tục được hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Trên đây là toàn bộ câu trả lời của chúng tôi về vấn đề trễ hẹn thông báo về việc tìm kiếm việc làm. Ngoài ra bạn có thể tham khảo bài viết liên quan trong website luat365.com